x

O nás

Nezisková organizácia ZEM DETÍ-KOŠICE n.,o, vznikla 01.01.2014. Kapacita centra je od 1.8.2023 – 73 detí a mladých dospelých, z toho je vyčlenených 40 miest pre deti, ktoré sú umiestnené v 4 samostatných skupinách, 28 detí je umiestnených v rámci profesionálnych náhradných rodín a 5 miest pre mladých dospelých v samostatnej skupine. O deti sa stará odborný a pomocný personál. Nahrádzame rodinné prostredie, z ktorého boli deti na potrebný čas vyňaté a to z rôznych vážnych dôvodov. Deťom, ktoré sú momentálne vo veku 0-18 rokov vytvárame také podmienky, ktoré sú v prospech zdravého a harmonického rozvoja osobnosti detí, ako je napr. plnenie školskej dochádzky alebo príprava na ich budúce povolanie. Okrem ďalších aktivít je voľný čas venovaný rôznym hrám a aktivitám, ktoré sú zamerané na rozvoj intelektuálnych, psychických a fyzických zručností detí.

Nevyhnutnou aktivitou centra je intenzívna práca s pôvodnou a širšou rodinou, ktorá ostáva neoddeliteľnou súčasťou života detí. Vzhľadom na závažné problémy detí, ktoré si prinášajú z pôvodného prostredia využívame aj služby iných odborníkov, ktorí nám pomáhajú zvládať náročné situácie.

Pri výkone našej činnosti spolupracujeme s rôznymi organizáciami, inštitúciami, dobrovoľníkmi a sponzormi, za čo im patrí poďakovanie.

Centrum pre deti a rodinu je finančne podporované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava.

Zariadenie núdzového bývania je finančne podporované Košickým samosprávnym krajom.